SHIV MANDIR
Sanatan Dharam Sabha, Taiping, Malaysia

WELCOME TO THE SHIV MANDIR WEBSITE


SHIV AARTI

Om Jai Shiv Omkara, Swami Jai Shiv Omkara
Brahma Vishnu Sadashiv, Ardhangi Dhara
Om Jai Shiv Omkara
Ekanan Chaturanan Panchanan Raje
Hansasan Garudasan Vrishvahan Saje
Om Jai Shiv Omkara
Do Bhuj Chaar Chaturbhuj Dashbhuj Ati Sohe
Trigun Roop Nirakhate Tribhuvan Jan Mohe
Om Jai Shiv Omkara
Akshmala Vanmala Mundmala Dhari
Tripurari Kansari Kar Mala Dhari
Om Jai Shiv Omkara
Shvetambar Peetambar Baghambar Ange
Sankadik Garunadik Bhootadik Sange
Om Jai Shiv Omkara
Kar Ke Madhya Kamandalu Chakra Trishuldhari
Sukhkari Dukhhari Jagpalan Kari
Om Jai Shiv Omkara
Brahma Vishnu Sadashiv Janat Aviveka
Pranavakshar Ke Madhye Yeh Teeno Eka
Om Jai Shiv Omkara
Kashi Mein Vishwanath Viraje Nandi Brahmachari
Nit Uth Darshan Paavae, Mahima Ati Bhaari
Om Jai Shiv Omkara
TrigunswamiJi Ki Aarti, Jo Koi Nar Gaave
Kahat Shivanand Swami, Manvanchit Phal Paave
Om Jai Shiv Omkara
Om Jai Shiv Omkara, Swami Jai Shiv Omkara
Brahma Vishnu Sadashiv, Ardhangi Dhara
Om Jai Shiv Omkara
OM HROM JUM SAH

Om Tryambakam Yajamahe
Sugandhim Pushti-Vardhanam
Urva-Rukam Iva Bandhanan
Mrityor Mukshiya Ma'amritat


We meditate on the three-eyed reality,
Which permeates and nourishes all like a fragrance.
May we be liberated from death for the sake of immortality,
Even as the cucumber is severed from bondage to the creeper.


Om Hreem Namah Shivaya

Copyright 2022-